תחומי עיסוק

 • חדלות פירעון - דיני חדלות פירעון (חוק חדש), דיני פשיטת רגל (חוק ישן), גביית חובות, התגוננות וביטול הגבלות, פירוק חברות, הליכי שיקום, הקפאת הליכים, הסדרי חוב, כינוס נכסים, מימוש בטוחות, אגרות חוב ויצוג נושים.
   

 • הוצאה לפועל - הליכי גבייה, הסדרים, ייצוג זוכים וחייבים, ביטול הגבלות, התנגדויות, עיקולים, הפחתת ריביות והגנה על דירת מגורים.
   

 • דיני חברות ותביעות נגזרות - ייסוד חברה או שותפות, הכנת הסכם מייסדים בין שותפים, חיסול חברה, יצוג בעלי מניות, דירקטורים ונושאי משרה, יצוג בתביעות נגזרות.
   

 • משפט אזרחי - ניהול תביעות כספיות, דיני בנקאות, חילוט ערבויות,  רישום משכונים, מימוש שיעבודים, דיני המחאות חיובים,  יצוג בבתי משפט בערכאות השונות, יצוג בהליכי בוררות וגישור.
   

 • דיני ירושה ועזבונות - עריכת צוואות, בקשות לצו ירושה, צו לקיום צוואה, ניהול עזבונות ועוד.